Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH CÔNG NHÂN - NÔNG DÂN
Truongvietbac Arrow3 Trương Việt Bắc
Xã Nguyễn Huân, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
Lesibay Arrow3 Lê Sỹ Bảy
Xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa