Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Chu-huy-man
Đại tướng Chu Huy Mân
Hoang-van-thai
Đại tướng Hoàng Văn Thái
Le-trong-tan
Đại tướng Lê Trọng Tấn
Nguyen-chi-thanh
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Vo-nguyen-giap
Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Van-tien-dung
Đại tướng Văn Tiến Dũng
Tran-van-tra
Thượng tướng Trần Văn Trà
Le-ngoc-hien
Thượng tướng Lê Ngọc Hiền
Nguyen-chanh ĐỒNG CHÍ NGUYỄN CHÁNH