Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Hoang-van-thai
Đại tướng Hoàng Văn Thái
Le-trong-tan
Đại tướng Lê Trọng Tấn
Nguyen-chi-thanh
Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Van-tien-dung
Đại tướng Văn Tiến Dũng
Nguyen-chanh
Đồng chí Nguyễn Chánh
Tran-van-tra
Thượng tướng Trần Văn Trà
Le-ngoc-hien
Thượng tướng Lê Ngọc Hiền
Nguyen-huu-an
Thượng tướng Nguyễn Hữu An
Vo-nguyen-giap ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP