Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nvls_s
Gt_qt
Gt_dp
Gt_dn
Gt_lucky_s
Banner-baochi-2018
HỒ SƠ THÀNH TÍCH CHÍNH TRỊ - QUÂN SỰ
Vu-van-can Arrow3 Thiếu tướng Vũ Văn Cẩn
Vu-nam-long Arrow3 Trung tướng Vũ Nam Long
Vo-nguyen-giap Arrow3 Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Van-tien-dung Arrow3 Đại tướng Văn Tiến Dũng
Tran-van-tra Arrow3 Thượng tướng Trần Văn Trà
Phan-khac-hy Arrow3 Thiếu tướng Phan Khắc Hy
Nguyen-thi-dinh Arrow3 Thiếu tướng Nguyễn Thị Định
Nguyen-son Arrow3 Thiếu tướng Nguyễn Sơn
Nguyen-huu-an Arrow3 Thượng tướng Nguyễn Hữu An
Nguyen-chi-thanh Arrow3 Đại tướng Nguyễn Chí Thanh
Nguyen-chanh Arrow3 Đồng chí Nguyễn Chánh
Nguyen-binh Arrow3 Trung tướng Nguyễn Bình
Le-trong-tan Arrow3 Đại tướng Lê Trọng Tấn
Le-quang-dao Arrow3 Trung tướng Lê Quang Đạo
Le-ngoc-hien Arrow3 Thượng tướng Lê Ngọc Hiền
Hoang-van-thai Arrow3 Đại tướng Hoàng Văn Thái
Hoang-the-thien Arrow3 Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện
Chu-huy-man Arrow3 Đại tướng Chu Huy Mân