Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Buithide2
Mẹ Bùi Thị Đê
Lamthihai
Mẹ Lâm Thị Hai
No-person-img
Mẹ Lý Thị Chừng
No-person-img
Mẹ Mai Thị Chước
No-person-img
Mẹ Ngô Thị Bằng
Nguyenthiba
Mẹ Nguyễn Thị Ba
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Bân (Vân)
Nguyenthibe
Mẹ Nguyễn Thị Bé
Nguyenthiben MẸ NGUYỄN THỊ BỂN

Năm sinh: 1922.
Nguyên quán: xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Trú quán: xã Phú Hoà Đông, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Hoàn cảnh gia đình Mẹ Nguyễn Thị Bển hết sức khó khăn, đông con, không có nhà ở, phải đưa các con về ở nhờ nhà mẹ đẻ của mình; chồng đi công tác, một mình Mẹ lam lụng nuôi con. Năm 1963 và năm 1965, hai con của Mẹ lần lượt đi bộ đội và thoát ly hoạt động cách mạng. Năm 1967 chồng bị bắt, sau đó con trai cả hy sinh, Mẹ lại động viên tiếp người con nữa lên đường. Đến năm 1969 và sau đó liên tiếp được tin hai con nữa của Mẹ hy sinh.Cả ba con hy sinh đều không tìm thấy được hài cốt. Không còn nỗi đau nào hơn, nhưng Mẹ vẫn vững vàng và tiếp tục ủng hộ cách mạng; động viên các con còn lại tham gia hoạt động và làm những việc có ích cho cách mạng cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Mẹ Nguyễn Thị Bển có ba con là liệt sĩ, trong đó có một liệt sĩ Bưu điện là Trần Thị Ngàn, hy sinh ngày 30-3-1969.
1. Liệt sỹ Trần Thị Ngàn
2. Liệt sỹ Trần Văn Triệu
3. Liệt sỹ Trần Văn Ức
Mẹ đã qua đời năm 1992 tại quê hương. Ngày 17-12-1994, Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)