Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đích
Nguyenthidong
Mẹ Nguyễn Thị Đông
Nguyenthidieu
Mẹ Nguyễn Thị Điều
Nguyenthidiep
Mẹ Nguyễn Thị Điệp
Nguyenthidoa
Mẹ Nguyễn Thị Đoa
Nguyenthiben
Mẹ Nguyễn Thị Bển
Nguyenthibon
Mẹ Nguyễn Thị Bổn
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Bìa
No-person-img MẸ VÕ THỊ NGHĨ

Năm sinh: 1906.
Nguyên quán: xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
Trú quán: xã Tân Thạnh Đông, Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc Lập
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Võ Thị Nghĩ là Hội viên Hội Mẹ chiến sĩ xã, nhiều lần xuống đường cùng bà con chống dồn dân lập ấp chiến lược chống bắt lính, chống tàn sát nhân dân...  Khi bị địch bắt vào ấp chiến lược, Mẹ tìm cách nuôi giấu cán bộ và giúp cán bộ hoạt động bí mật. Mẹ đã động viên chồng và con tham gia cách mạng. Chồng Mẹ là ông Lương Văn Hung, đã tham gia hai cuộc kháng chiến, được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhất. Mẹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc Lập.  Mẹ có ba con là liệt sĩ:
1. Lương Văn Móng           (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Lương Văn É                  (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Lương Văn Dẫn              (con)
Trong đó có hai liệt sĩ Bưu điện là anh Lương Văn Móng, cán bộ thuộc Ban Giao bưu Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, hy sinh năm 1968; anh Lương Văn É, cán bộ thuộc Ban giao bưu Khu ủy Sài Gòn - Gia Định, hy sinh ngày 23 -3-1969.  Mẹ đã qua đời năm 1966. Ngày 17-12-1994, Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)