Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Buithide2
Mẹ Bùi Thị Đê
Lamthihai
Mẹ Lâm Thị Hai
No-person-img
Mẹ Lý Thị Chừng
No-person-img
Mẹ Mai Thị Chước
No-person-img
Mẹ Ngô Thị Bằng
Nguyenthiba
Mẹ Nguyễn Thị Ba
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Bân (Vân)
Nguyenthibe
Mẹ Nguyễn Thị Bé
Vothinao MẸ VÕ THỊ NÃO

Năm sinh: 1915.
Nguyên quán: xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An.
Trú quán: ấp Giồng Lớn, Mỹ Hạnh Nam, Đức Hoà, tỉnh Long An.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Võ Thị Não sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống cách mạng. trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước bản thân Mẹ đã tham gia các hoạt động ủng hộ cách mạng như tiếp tế, nuôi giấu cán bộ, tạo điều kiện cho lực lượng chiến sĩ hoạt động.
 Mẹ động viên các con lên đường tham gia kháng chiến, bốn người con trai của Mẹ đã anh dũng hy sinh:
1. Đỗ Văn Bé           (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Đỗ Văn Tình         (con)
3. Đỗ Văn Hai          (con)
4. Đỗ Văn Rộc         (con)
Ttrong đó anh Đỗ Văn Bé là liệt sĩ Bưu điện. Mất mát hy sinh, Mẹ càng căm thù giặc và thêm gắn bó với cuộc kháng chiến cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng. Mẹ luôn tin tưởng và tự hào về cuộc chiến đấu đầy vẻ vang của dân tộc, tự hào về các con của mình. Mẹ dạy các con cháu phải ghi nhớ truyền thống cách mạng của gia đình và phải giữ gìn thành quả cách mạng.
 Mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)