Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Buithide1
Mẹ Bùi Thị Đê
No-person-img
Mẹ Bùi Thị Cảm
Buithico
Mẹ Bùi Thị Cơ
Buithiloan
Mẹ Bùi Thị Loan
Buithimoi
Mẹ Bùi Thị Mới
Buithitri
Mẹ Bùi Thị Trị
Caothigioi
Mẹ Cao Thị Giỏi
Caothiut
Mẹ Cao Thị Út
Vothimang MẸ VÕ THỊ MÀNG

Năm sinh: 1921.
Nguyên quán: xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mẹ là cán bộ địch vận, bám trụ tại địa phương để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nuôi giấu cán bộ, bộ đội. Trong quá trình hoạt động cách mạng, Mẹ đã bị địch bắt, giam giữ tại nhà tù Hội An tỉnh Quảng Nam; chúng dùng nhiều cực hình tra tấn, nhưng Mẹ không hề khai báo. Sau khi ra tù, Mẹ tiếp tục hoạt động cách mạng cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.  Mẹ Võ Thị Màng có người con độc nhất đã hy sinh cho cách mạng là liệt sĩ Bưu điện.
Võ Tình      (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.
 Ghi nhận công lao của Mẹ cho cách mạng, Mẹ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; ngày 17-12-1994, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)