Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cà
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cơ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cơn
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cháu
Nguyenthichinh
Mẹ Nguyễn Thị Chính
Nguyenthichinh1
Mẹ Nguyễn Thị Chính
Nguyenthichinh2
Mẹ Nguyễn Thị Chính
Nguyenthichieu
Mẹ Nguyễn Thị Chiều
Vothiluyen MẸ VÕ THỊ LUYẾN

Năm sinh: 1922.
Nguyên quán: xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Đại Hoà, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
 Mẹ Võ Thị Luyến những năm sống trong sự kiềm toả của địch, Mẹ vẫn động viên chồng, con lên đường đánh giặc cứu nước. Dù cho địch khủng bố, o ép nhưng Mẹ vẫn kiên cường bám trụ, đào hầm bí mật che giáu cán bộ, bộ đội hoạt động cách mạng.  Chồng và hai con của Mẹ đều là liệt chống Mỹ:
1. Nguyễn Luyến               (chồng)
2. Nguyễn Luyến               (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Nguyễn Công Sáu          (con)
Trong đó một con là Anh hùng lực lượng vũ trang, một con là liệt sĩ Bưu điện.  Tháng 12- 1994, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)