Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tâm
Nguyenthity1
Mẹ Nguyễn Thị Tý
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tơ
Nguyenthitu
Mẹ Nguyễn Thị Tư
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tư
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tư
Nguyenthitu14
Mẹ Nguyễn Thị Tư
Nguyenthituoi
Mẹ Nguyễn Thị Tươi
Vothilai MẸ VÕ THỊ LÀI

Năm sinh: 1920.
Nguyên quán: Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.
Trú quán: xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Võ Thị Lài tham gia nuôi giấu cán bộ cách mạng, làm giao liên, tiếp tế lương thực cho các vùng căn cứ cách mạng như Trường Thành A và Trường Lộc xã Trường Khánh. Trong quá trình hoạt động. Mẹ bị địch tình nghi, bị bắt, tra tấn dã man, song chúng không tìm được bằng chứng cụ thể cuối cùng đành phải trả tự do cho Mẹ. Ra tù, Mẹ lại tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng cho đến nay ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.  Từ năm 1967-1975, bốn người con yêu dấu của Mẹ đã lần lượt hy sinh:
1. Nhan Văn Thao             (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nhan Văn Mun              (con)
3. Nhan Văn Ô                  (con)
4.Nhan Văn Hải                 (con)
Trong đó anh Nhan Văn Thao là liệt sĩ Bưu điện.  Ghi nhận công lao của Mẹ và sự hy sinh cao quý của các con Mẹ cho Tổ quốc, Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)