Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthitrong
Mẹ Nguyễn Thị Trọng
Nguyenthituong
Mẹ Nguyễn Thị Tuồng
Nguyenthity
Mẹ Nguyễn Thị Ty
Nguyenthivung
Mẹ Nguyễn Thị Vừng
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Xứ
Nguyenthixuyen
Mẹ Nguyễn Thị Xuyến
Nguyenthixuyen22
Mẹ Nguyễn Thị Xuyến
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Yên
Vothigioi MẸ VÕ THỊ GIỎI

Năm sinh: 1914.
Nguyên quán: xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Dân Thành, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, mẹ Võ Thị Giỏi tham gia che giấu, nuôi dưỡng cán bộ; tiếp tế cho bộ đội...Mẹ đã từng cùng với bà con đấu tranh chính trị với địch.  Mẹ Võ Thị Giỏi có ba con là liệt sĩ:
1. Trần Thị Nhã        (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Trần Văn Khấu     (con)
3. Trần Út Nhỏ         (con)
Ngày 17-12-1994, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)