Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Ungthitam
Mẹ Ung Thị Tám
No-person-img
Mẹ Võ Thị Định
No-person-img
Mẹ Võ Thị Đợi
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
Vothibay
Mẹ Võ Thị Bảy
Vothibien
Mẹ Võ Thị Biên
Vothico
Mẹ Võ Thị Có
No-person-img MẸ TỪ THỊ MƯỜI

Năm sinh: 1928.
Nguyên quán: xã Phong Mỹ, huyện Giồng trôm, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Phong Mỹ, huyện Giồng trôm, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Từ Thị Mười sinh trưởng trong một gia đình nông dân, giàu lòng yêu nước. trong kháng chiến chống Mỹ, Mẹ tiễn chồng, con lên đường cứu nước. Ở nhà Mẹ cùng bà con tham gia tiếp tế lương thực, thuốc men cho bộ đội. Sống trong cảnh mưa bom, bão đạn của kẻ thù, Mẹ không hề khiếp sợ và càng căm thù giặc. Mẹ vẫn bám đất, giữ làng, gánh vác công việc gia đình cho chồng, con yên tâm công tác.
 Trong những năm tháng ác liệt của kẻ thù, chồng và hai người con yêu dấu của Mẹ đã anh dũng hy sinh:
1. Trần Văn Lai                 (chồng)
2. Trần Nhạng                   (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Trần Văn Chiến             (con).
Trong đó anh Trần Văn Nhạng là liệt sĩ Bưu điện. Tổn thất với Mẹ thật quá lớn, nhưng vì sự bình yên của đất nước, Mẹ đã sẵn sàng chấp nhận sự hy sinh mất mát đó.
  Mẹ được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)