Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthity1
Mẹ Nguyễn Thị Tý
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tơ
Nguyenthitu
Mẹ Nguyễn Thị Tư
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tư
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Tư
Nguyenthitu14
Mẹ Nguyễn Thị Tư
Nguyenthituoi
Mẹ Nguyễn Thị Tươi
Nguyenthithang
Mẹ Nguyễn Thị Thang
Truongthimoi MẸ TRƯƠNG THỊ MỚI

Năm sinh: 1919.
Nguyên quán: xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.
Trú quán: Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
 Mẹ Trương Thị Mới tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1949, thường nuôi giấu cán bộ dưới hầm bí mật trong nhà. Từ năm 1963 Mẹ tham gia công tác giao liên và tiếp tục nuôi dưỡng, che giấu cán bộ dưới hầm bí mật. Năm 1968, địch phát hiện hầm bí mật đã cho xe ủi và chất nổ phá sập ngôi nhà của Mẹ.  Mẹ Trương Thị Mới có con độc nhất là anh Nguyễn Văn Dinh, Trưởng trạm giao bưu Khu ủy Sài Gòn-Gia Định, hy sinh năm 1969, là liệt sĩ Bưu điện.
Nguyễn Văn Dinh      (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.
Sau khi con trai hy sinh, Mẹ đã cùng con dâu tiếp tục hoạt động cách mạng như làm giao liên, rải rác truyền đơn, nuôi giấu cán bộ...cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975).  Mẹ được Nhà nước tuyên dương là Người có công với cách mạng, được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng năm 1995. Năm 1998 mẹ được ngành Bưu điện tặng thưởng Huy chương Vì sự nghiệp Bưu điện.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)