Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthicam
Mẹ Nguyễn Thị Cam
Nguyenthicanh
Mẹ Nguyễn Thị Cảnh
Nguyenthicam
Mẹ Nguyễn Thị Cầm
Nguyenthicau
Mẹ Nguyễn Thị Cầu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cà
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cơ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cơn
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cháu
Truongthikhue MẸ TRƯƠNG THỊ KHUÊ

Năm sinh: 1907.
Nguyên quán: xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Phước Hoà, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Tiễn chồng tham gia cách mạng, mẹ Trương Thị Khuê vừa tần tảo nuôi các con khôn lớn, vừa tham gia công tác tại địa phương. Là Hội viên Hội Phụ nữ, Mẹ tích cực trong phong trào đấu tranh chính trị với kẻ thù, vận động nhân dân chống càn, chống dồn dân, che giấu cán bộ.  Trong quá trình tham gia cách mạng, Mẹ bị bắt, quản thúc nhiều lần. Có lần chúng đem Mẹ đi thủ tiêu nhưng chỉ bị thương. Mẹ được quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện cứu chữa.  Mẹ Trương Thị Khuê có chồng và ba con là liệt sĩ trong thời kỳ chống Mỹ:
1. Nguyễn Mẫn              (chồng)
2. Nguyễn Bửu               (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Nguyễn Văn Duyệt      (con)
4. Nguyễn Văn Hường     (con)
Trong đó anh Nguyễn Bửu là liệt sĩ Bưu điện.  Với những công lao đó, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)