Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đích
Nguyenthidong
Mẹ Nguyễn Thị Đông
Nguyenthidieu
Mẹ Nguyễn Thị Điều
Nguyenthidiep
Mẹ Nguyễn Thị Điệp
Nguyenthidoa
Mẹ Nguyễn Thị Đoa
Nguyenthiben
Mẹ Nguyễn Thị Bển
Nguyenthibon
Mẹ Nguyễn Thị Bổn
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Bìa
No-person-img MẸ TRẦN THỊ ÚT
Năm sinh: 1915.
Nguyên quán: xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Tường Đa, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
p>Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
 Ngay từ những ngày đầu của kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Trần Thị Út đã tham gia công tác phụ nữ xã, đấu tranh chính trị, nuôi giấu cán, bộ đội.
 Chồng Mẹ tham gia công tác Nông hội, bị địch bắt đày ra Côn Đảo năm 1968. Mẹ ở nhà đã động viên các con hăng hái lên đường tham gia cách mạng để giải phóng quê hương và trả thù cho cha. Năm 1969, mẹ nhận được tin anh Nguyễn Văn A và anh Nguyễn Văn Dê hy sinh. Mẹ đã nén đau thương và tiếp tục tham gia cách mạng. Năm 1970, trong một trận càn quét của địch, chị Nguyễn Thị Kim Anh là cán bộ giao bưu đã hy sinh trong hầm trú ẩn cùng với Mẹ.
 Ghi nhớ công lao của mẹ và sự hy sinh cao quý của bốn người con của Mẹ:
1. Liệt sỹ Nguyễn Thị Kim Anh     (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Nguyễn Văn A               (con)
3. Liệt sỹ Nguyễn Thị Đính            (con)
4. Liệt sỹ Nguyễn Văn Dê             (con)
Ngày 24-4-1995, Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)