Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Dinhthingang
Mẹ Đinh Thị Ngãng
Doanthicanbentre
Mẹ Đoàn Thị Cần
No-person-img
Mẹ Đoàn Thị Chữ
Doanthichia
Mẹ Đoàn Thị Chĩa
No-person-img
Mẹ Đoàn Thị Chuộng
Doanthigang
Mẹ Đoàn Thị Gắng
No-person-img
Mẹ Đoàn Thị Mấn
Doanthithiet
Mẹ Đoàn Thị Thiết
Tranthilua MẸ TRẦN THỊ LỤA

Năm sinh: 1917.
Nguyên quán: Hưng Khánh Trung, chợ Lách, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Hưng Khánh Trung, chợ Lách, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Trần Thị Lụa tham gia làm công tác liên lạc, nuôi giấu cán bộ cách mạng và tiếp tế lương thực, thực phẩm cho bộ đội. Ngoài ra, Mẹ còn tham gia công tác địch vận. Bị địch bắt tù đày, bị đánh đập, tra tấn nhưng Mẹ vẫn một lòng kiên trung với Đảng, kiên quyết không khai báo. Ra tù, Mẹ lại tiếp tục hoạt động đóng góp cho cách mạng.
 Không những bản thân tham gia hoạt động cách mạng, Mẹ còn động viên người con trai độc nhất lên đường tham gia kháng chiến và đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, là liệt sĩ Bưu điện.
Huỳnh Văn Vinh       (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.
Đau thương quá lớn, nhưng Mẹ vẫn trụ vững và càng gắn bó với quê hương, luôn thể hiện phẩm chất cao quý của người Mẹ Việt Nam: Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang.
 Nhà nước đã phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)