Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Khuể
Phamthilan
Mẹ Phạm Thị Lan
Phamthilu
Mẹ Phạm Thị Lự
Phamthitam
Mẹ Phạm Thị Tám
Phamthitha
Mẹ Phạm Thị Thà
Phamthitien
Mẹ Phạm Thị Tiển
Phamthitram
Mẹ Phạm Thị Trầm
Phamthitue
Mẹ Phạm Thị Tuệ
Tranthilich MẸ TRẦN THỊ LỊCH

Năm sinh: 1910.
Nguyên quán: xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, mẹ Trần Thị Lịch tham gia phong trào phụ nữ kháng chiến, trực tiếp nuôi dưỡng thương bệnh binh. Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, mặc dù bị địch o ép, khủng bố gắt gao, Mẹ vẫn tịch cực vận động quần chúng và tự bản thân đóng góp lương thực, thực phẩm phục vụ kháng chiến.  Mẹ có hai người con và một người cháu đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Huỳnh Minh Hành                    (con)
2.  Huỳnh Minh  Giao                   (con)
3.  Huỳnh Thị A                           (cháu) - Liệt sĩ Bưu điện
Trong đó có một liệt sĩ Bưu điện.  Mẹ được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba và được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)