Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Huynhthiloi
Mẹ Huỳnh Thị Lời
Huynhthisao
Mẹ Huỳnh Thị Sao
Huynhthity
Mẹ Huỳnh Thị Tý
Huynhthithom
Mẹ Huỳnh Thị Thơm
No-person-img
Mẹ Huỳnh Thị Thuận
No-person-img
Mẹ Huỳnh Thị Trập
Huynhthitrinh
Mẹ Huỳnh Thị Trình
Huynhthixuan
Mẹ Huỳnh Thị Xuân
Tranthile1 MẸ TRẦN THỊ LỆ

Năm sinh: 1934.
Nguyên quán: xã Tam Dân, tị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Tiên Phong, huyện Tam Phước, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Năm 1962, mẹ Trần Thị Lệ bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng, làm giao liên cho đội vũ trang. Năm 1963 - 1964, Mẹ tham gia phụ nữ giải phóng của xã, nuôi giấu cán bộ, dẫn đường đánh giặc và giải phóng ấp chiến lược ở xã Tân Phước.
 Từ năm 1965 - 1985, Mẹ thoát ly và giữ các chức vụ: Bí thư Nông hội huyện, Huyện ủy viên huyện Tiên Phước, Hội trưởng Hội Phụ nữ huyện, Chủ tịch Hội Nông dân huyện. Năm 1974,
Huỳnh Thị Huấn (con độc nhất) - Liệt sĩ Bưu điện.
người con gái độc nhất của mẹ làm giao liên cho huyện đã anh dũng hy sinh.
nhưng Mẹ đã vượt lên nỗi đau mất mát và luôn sống mẫu mực của một gia đình cách mạng.
 Từ năm 1986 đến nay Mẹ nghỉ hưu.
Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)