Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Tathilai
Mẹ Tạ Thị Lài
No-person-img
Mẹ Từ Thị Mười
No-person-img
Mẹ Tô Thị Giác
No-person-img
Mẹ Tăng Thị Thừa
Thachthisom
Mẹ Thạch Thị Som
Thaithiluot
Mẹ Thái Thị Lượt
No-person-img
Mẹ Thái Thị Liễu
Thaithisu
Mẹ Thái Thị Sử
Tranthilay20 MẸ TRẦN THỊ LẤY
Năm sinh: 1920.
Nguyên quán: xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Tân Xuân, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mẹ Trần Thị Lấy đã đào hầm bí mật tại nhà để bảo vệ cán bộ. Mẹ là nòng cốt của Hội Phụ nữ Cứu quốc, vận động bà con đấu tranh chính trị, chống lập ấp chiến lược, chống ngược đãi tù binh, phụ nữ và làm thất bại nhiều âm mưu của kẻ thù. Mẹ còn tham gia Hội Mẹ chiến sỹ, Hội Phụ nữ giải phóng, cùng xuống đường đấu tranh biểu tình chống Ngô Đình Diệm. Trong qúa trình hoạt động, Mẹ đã bị địch bắt giam 3 tháng tại Khám lá - Bến Tre. Kẻ thù dùng nhiều cực hình tra tấn, nhưng Mẹ vẫn kiên quyết không chịu khuất phục, không khai báo và bị mang tật suốt đời.  Nhưng nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời Mẹ là cả bốn người con thân yêu của Mẹ đã hy sinh:
1. Võ Văn Khoắn                (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Võ Văn Gắng                   (con)
3. Võ Văn Xuyên                 (con)
4. Võ Văn Chẻ                     (con)
trong đó anh Võ Văn Khoắn (Thành Con) là liệt sĩ Bưu điện.  Ghi nhận công lao to lớn của Mẹ, Nhà nước đã tặng thưởng Mẹ Huân chương Độc lập hạng Ba và phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)