Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cà
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cơ
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cơn
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Cháu
Nguyenthichinh
Mẹ Nguyễn Thị Chính
Nguyenthichinh1
Mẹ Nguyễn Thị Chính
Nguyenthichinh2
Mẹ Nguyễn Thị Chính
Nguyenthichieu
Mẹ Nguyễn Thị Chiều
Tranthigiac MẸ TRẦN THỊ GIÁC

Năm sinh: 1908.
Nguyên quán: xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán:  xã Thanh Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Trần Thị Giác xuất thân từ một gia đình bần nông. trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù kẻ thù luôn o ép, khủng bố những người yêu nước, Mẹ dũng cảm nuôi giấu cán bộ, cất giấu vũ khí phục vụ kháng chiến. Bị địch bắt và tra tấn nhiều lần, Mẹ vẫn một lòng kiên trung với Đảng, kiên quyết không khai báo. Ra tù, Mẹ lại tiếp tục hoạt động đóng góp cho cách mạng. Ba người con của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Võ Văn Hương          (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2.Võ Văn Thơm             (con)
3. Võ Văn Tươi              (con)
Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)