Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Thaithisu
Mẹ Thái Thị Sử
No-person-img
Mẹ Trần Thị Út
Tranthidau
Mẹ Trần Thị Đậu
Tranthidep
Mẹ Trần Thị Đẹp
No-person-img
Mẹ Trần Thị Đền
No-person-img
Mẹ Trần Thị Đài
No-person-img
Mẹ Trần Thị Đông
No-person-img
Mẹ Trần Thị Điền
Tranthigiai MẸ TRẦN THỊ GIAI

Năm sinh: 1915.
Nguyên quán: xã Trung Hương, Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.
Trú quán: xã Thanh Tuyền, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Trần Thị Giai đã động viên các con lên đường đánh giặc bảo vệ Tổ quốc. Ở nhà Mẹ vừa sản xuất, vừa tham gia hoạt động cách mạng như ủng hộ, nuôi giấu cán bộ, bộ đội.  Mẹ Trần Thị Giai có ba người con là liệt sĩ đã hiến dâng cho sự nghiệp vẻ vang của dân tộc:
1. Lê Văn Bích        (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Lê Thành Bích     (con)
3. Lê Văn Tuồng     (con)
Tháng 12 - 1994, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)