Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Vothico
Mẹ Võ Thị Có
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chức
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chi
No-person-img
Mẹ Võ Thị Diệp
Vothigioi
Mẹ Võ Thị Giỏi
Vothilai
Mẹ Võ Thị Lài
Vothiluyen
Mẹ Võ Thị Luyến
Vothimang
Mẹ Võ Thị Màng
Tranthichep MẸ TRẦN THỊ CHẸP
Năm sinh: 1913.
Nguyên quán: Thuỷ Phương, Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trú quán: xã Thuỷ Phương, huyện Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Suốt những năm dài chống Mỹ, gia đình Mẹ Trần Thị Chẹp là cơ sở cách mạng; chồng mẹ đã bị địch bắt tra tấn dã man nhưng vẫn trung thành với cách mạng. Mẹ ở nhà bám đất giữ làng, nuôi giấu cán bộ trong nhà và động viên các con tham gia kháng chiến. Các con của mẹ đều anh dũng hy sinh:
1. Nguyễn Văn Nem (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Viết Chầm (con)
3. Nguyễn Văn Tuân (con).
Nén đau thương, Mẹ tiếp tục nuôi giấu cán bộ suốt cả thời gian dài mà vẫn không để bị lộ cho đến đất nước thống nhất.
Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)