Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Võ Thị Đợi
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
No-person-img
Mẹ Võ Thị Ba
Vothibay
Mẹ Võ Thị Bảy
Vothibien
Mẹ Võ Thị Biên
Vothico
Mẹ Võ Thị Có
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chức
No-person-img
Mẹ Võ Thị Chi
Tranthibang MẸ TRẦN THỊ BÀNG
Năm sinh: 1919.
Nguyên quán: xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Mẹ Trần Thị Bàng có một con độc nhất là Phạm Văn Trường tham gia cách mạng và đã hy sinh, là liệt sĩ Bưu điện.
Trong các cuộc kháng chiến bảo  vệ Tổ quốc, Mẹ thường xuyên tham gia đấu tranh chính trị với địch; che giấu, nuôi dưỡng, tiếp tế, làm liên lạc cho cán bộ, bộ đội.
Ngày 27-12-1995, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)