Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Melethiboi
Mẹ Lê Thị Bồi
Lethicuong
Mẹ Lê Thị Cưỡng
Lethichi
Mẹ Lê Thị Chỉ
Lethichot
Mẹ Lê Thị Chót
Lethichuan
Mẹ Lê Thị Chuẩn
Lethigam
Mẹ Lê Thị Gẫm
Lethigia
Mẹ Lê Thị Gia
Lethihai1
Mẹ Lê Thị Hai
Tranthibai MẸ TRẦN THỊ BAI
Năm sinh: 1923.
Nguyên quán: xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.
Trú quán: 61 Lê Hồng Phong, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc lập
Huân chương Kháng chiến hạng Nhất
Quá trình tham gia cách mạng
Chồng tham gia cách mạng, mẹ Trần Thị Bai ở lại địa phương là cơ sở, nuôi giấu cán bộ, bộ đội, thương bệnh binh. Mẹ tham gia các phong trào đấu tranh chính trị; là cán bộ Hội phụ nữ cứu quốc. Năm 1964, Mẹ bị địch bắt, tra tấn dã man suốt thời gian 18 tháng. Được tha, Mẹ lại tiếp tục hoạt động.
Chồng và hai con của Mẹ đã hy sinh:
1. Nguyễn Thặng              (con)
2. Nguyễn Do                   (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Nguyễn Ngọc Tình        (con).
Mẹ thường động viên chồng và con yên tâm đi làm cách mạng.. Mẹ càng thêm gắn bó với cách mạng, với Đảng, với dân.
Mẹ đã cống hiến một phần xương máu của mình cho cách mạng, hiện nay là thương binh hạng 3/4. Mẹ đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập, Huân chương Kháng chiến hạng Nhất và được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)