Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Mehuynhthibinh
Mẹ Huỳnh Thị Bình
No-person-img
Mẹ Huỳnh Thị Cúc
Huynhthicho
Mẹ Huỳnh Thị Cho
Huynhthiloi
Mẹ Huỳnh Thị Lời
Huynhthisao
Mẹ Huỳnh Thị Sao
Huynhthity
Mẹ Huỳnh Thị Tý
Huynhthithom
Mẹ Huỳnh Thị Thơm
No-person-img
Mẹ Huỳnh Thị Thuận
No-person-img MẸ TÔ THỊ GIÁC
Năm sinh: 1912.
Nguyên quán: Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.
Trú quán: xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong hai cuộc kháng chiến, mẹ Tô Thị Giác đã động viên các con thoát ly tham gia cách mạng. Nhà Mẹ là nơi mua gom lúa gạo cung cấp cho bộ đội. Ghi ngờ hoạt động của Mẹ, chúng bắt Mẹ tra khảo, đánh đập. Không khuất phục, Mẹ còn đào hầm bí mật trong nhà nuôi giấu cán bộ.  Bốn người con của Mẹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Trương Văn Thảo          (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Trương Văn Trí              (con)
3. Trương Văn Thuận         (con)
4.  Trương Thị Lợi              (con).
Anh Trương Văn Thảo tham gia cách mạng, làm giao liên trạm Thuận Nam.Tuyến do anh đảm nhận rất gian khổ, các liệt, vượt qua các giao lộ rất nguy hiểm, địch thường phục kích, chặn chốt nhằm cắt đứt liên lạc giữa hai bên Nam-Bắc quốc lộ 1. Tháng 12-1972 khi đang làm nhiệm vụ ở Đà Trắng, bị bọn địch phục kích, anh quyết tâm đánh trả địch giữ chân chúng cho đồng đội giải thoát tài liệu và anh đã anh dũng hy sinh.  Mẹ mất năm 1987 do tuổi cao sức yếu.  Ngày 17-12-1994, Mẹ đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)