Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthithanh
Mẹ Nguyễn Thị Thành
Nguyenthithai
Mẹ Nguyễn Thị Thái
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thê
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thích
Nguyenthithom
Mẹ Nguyễn Thị Thơm
Nguyenthithom27
Mẹ Nguyễn Thị Thơm
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thương
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Thiệp
Thaithisu MẸ THÁI THỊ SỬ

Năm sinh: 1920.
Nguyên quán: Long Phước, Châu Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Trú quán: Long Phước, Châu Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, sau khi tiễn chồng lên đường tham gia kháng chiến, mẹ ở nhà làm thuê tại các đồn điền cao su để nuôi con khôn lớn, đồng thời là cán bộ hoạt động bí mật lấy tin tức phục vụ cách mạng. Mẹ đã từng đào hầm, nuôi giấu cán bộ cách mạng như bác Ba Thạch, bác Hai Đê, bác Hai Đẩu, bác Chín, bác Tám miền Tây...  Năm 1947, Mẹ là ủy viên Ban Chấp hành phụ nữ xã; biết Mẹ có chồng tham gia cách mạng và gia đình nuôi giấu cán bộ nên địch đã bắt Mẹ tập trung cải tạo tại khu Trù Mật đình làng Long Phước. Chúng dùng nhiều cực hình tra tấn, nhưng Mẹ không hề khai báo. Do hậu quả của những đòn tra tấn, Mẹ đã lâm bệnh và mất năm 1968.  Chồng và hai người con yêu dấu của Mẹ đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chống Mỹ cứu nước và cả hai anh đều là liệt sĩ Bưu điện.
1. Liệt sỹ Trần Văn Nhượng             (con); (chồng)
2. Liệt sỹ Trần Văn Thương              (con)
3. Liệt sỹ Trần Văn Hảo                   (con).
 Ghi nhận công lao của Mẹ và gia đình cho cách mạng, Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. 

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)