Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Doanthithiet
Mẹ Đoàn Thị Thiết
Buithide1
Mẹ Bùi Thị Đê
No-person-img
Mẹ Bùi Thị Cảm
Buithico
Mẹ Bùi Thị Cơ
Buithiloan
Mẹ Bùi Thị Loan
Buithimoi
Mẹ Bùi Thị Mới
Buithitri
Mẹ Bùi Thị Trị
Caothigioi
Mẹ Cao Thị Giỏi
Quachthiluongtuyen MẸ QUÁCH THỊ LƯƠNG TUYỀN
Năm sinh: 1910.
Nguyên quán: xã An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Trú quán: xã An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Cũng như bao bà Mẹ Việt Nam, nghĩ đến ngày quê hương sạch bóng quân thù, mẹ Quách Thị Lương Tuyền đã tiễn các con lần đi làm cách mạng và bốn người con của mẹ đã hy sinh:
1. Liệt sỹ Thái Văn Lù             (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Thái Văn Ba              (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Liệt sỹ Thái Văn Quang        (con)
4. Liệt sỹ Thái Văn Chặt           (con)
Trong đó anh Thái Văn Lù và anh Thái Văn Ba là liệt sĩ Bưu điện.
 Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, căn nhà của Mẹ là nơi nuôi giấu, bảo vệ cán bộ cách mạng. Mẹ đi quyên góp tiền của để mua lương thực từ vùng địch chuyển ra vùng giải phóng.
 Ghi nhận công lao của Mẹ và sự hy sinh cao quý của các con Mẹ, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)