Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Tranthitang
Mẹ Trần Thị Tăng
No-person-img
Mẹ Trần Thị Thảo
Tranthitham
Mẹ Trần Thị Thắm
Tranthithin
Mẹ Trần Thị Thìn
No-person-img
Mẹ Trần Thị Thông
No-person-img
Mẹ Trần Thị Thông
Tranthithinh
Mẹ Trần Thị Thinh
No-person-img
Mẹ Trần Thị Trang
Phungthibat MẸ PHÙNG THỊ BẤT
Năm sinh: 1925.
Nguyên quán: Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
Trú quán: Phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Từ Năm 1945-1954, mẹ Phùng Thị Bất (Thêm) tham gia du kích địa phương và làm liên lạc dẫn đường cho cán bộ, bộ đội. Sau khi lập gia đình, Mẹ tiễn chồng tham gia Vệ quốc quân Nam Tiến. Năm 1946 bị Pháp bắt, tra tấn dã man, nhưng Mẹ vấn kiên trung với cách mạng, sau một năm làm tạp dịch Mẹ được ra tù. Thời kỳ chống Mỹ, Mẹ tham gia sinh hoạt trong chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam. Mẹ đã viết thư kêu gọi hai người con đang làm công sở ở Sài Gòn về miền Trung tham gia cách mạng. Mẹ Phùng Thị Bất có chồng và hai con là liệt sĩ:
1. Huỳnh Văn Phối         (chồng)
2. Huỳnh Văn Cảm         (con) - Liệt sỹ Bưu điện
3. Huỳnh Thị Chí                 (con).
Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)