Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Phamthilu
Mẹ Phạm Thị Lự
Phamthitam
Mẹ Phạm Thị Tám
Phamthitha
Mẹ Phạm Thị Thà
Phamthitien
Mẹ Phạm Thị Tiển
Phamthitram
Mẹ Phạm Thị Trầm
Phamthitue
Mẹ Phạm Thị Tuệ
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Tuyết
Phamthixinh
Mẹ Phạm Thị Xinh
Phanthichau MẸ PHAN THỊ CHÂU
Năm sinh: 1922.
Nguyên quán: xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.
Trú quán: xã An Tây, huyện Bến Cát, tỉnh Bình dương.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Phan Thị Châu có nhiều công lao đóng góp cho cách mạng như: giúp đỡ, nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ Ban thông tin liên lạc của tỉnh, nhất là trong những năm 1964-1968.
Chồng và hai con của Mẹ đã hy sinh:
1. Trương Văn Xướng        (chồng)
2. Trương Văn Tâm            (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Trương Văn Hùng           (con) - Liệt sĩ Bưu điện.
Tháng  12-1994, Mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)