Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Dương Thị Kim
Duongthisua
Mẹ Dương Thị Sủa
Duongthisam1
Mẹ Dương Thị Sâm
Duongthisong
Mẹ Dương Thị Song
Duongthitich
Mẹ Dương Thị Tích
No-person-img
Mẹ Hồ Thị Đến
Hothidong
Mẹ Hồ Thị Đồng
No-person-img
Mẹ Hồ Thị Chơi
Phanthibai MẸ PHAN THỊ BÀI
Năm sinh: 1908.
Nguyên quán: xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.
Trú quán: xã Tân Chánh, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

 

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Kháng chiến hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Phan Thị Bài đã có nhiều đóng góp công sức của mình cho cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Trong những năm 1964 - 1969 nhà Mẹ là cơ sở nuôi giấu cán bộ, là cơ sở để hội họp, cất giấu tài liệu. Mẹ vận động bà con vận chuyển, cung cấp lương thực, tiền bạc thuốc chữa bệnh cho các chiến sĩ.
Mẹ có ba người con tham gia trong cuộc kháng chiến và cả ba đều anh dũng hy sinh:
1. Lê Văn Tăng  (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Lê Văn Bực   (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Lê Văn Kan   (con).
Với những công lao và sự hy sinh cao quý đó, gia đình Mẹ đã được Đảng và  Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba và Mẹ được truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)