Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Trương Thị Mén
No-person-img
Mẹ Trương Thị Tứ
Truongthitam
Mẹ Trương Thị Tám
Truongthitrinh
Mẹ Trương Thị Trinh
Ungthisang
Mẹ Ung Thị Sáng
Ungthitam
Mẹ Ung Thị Tám
No-person-img
Mẹ Võ Thị Định
No-person-img
Mẹ Võ Thị Đợi
PhanThiANa MẸ PHAN THỊ A NA
Năm sinh: 1920
Nguyên quán: xã Mường Sinh - Thượng Lào
Trú quán: khu Quy hoạch, phường 3, thị xã Tân An, Long An.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Quyết thắng hạng Nhất
Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì
Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng Phụ nữ
Huy chương Vì sự nghiệp Bưu điện.
Quá trình tham gia cách mạng
Mẹ Phan Thị A Na là người mang hai dòng máu Việt - Lào, Mẹ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức có truyền thống yêu nước, cả gia đình Mẹ đều tham gia kháng chiến. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Mẹ đã tham gia làm: Chỉ huy phụ nữ tiền phong xã Thân Cửu Nghĩa, Tổ trưởng phụ nữ cứu quốc ấp Sao Đôi; xã Mỹ Hạnh Đông, ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiến Tường, ủy viên thường vụ BCH Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiến Tường...
Chồng hy sinh, Mẹ thay chồng nuôi con, vừa tham gia kháng chiến, làm giao liên tiếp tế cho cách mạng, lãnh đạo phong trào đấu tranh trực diện với kẻ thù;Các con của Mẹ đều tham gia cách mạng và hai con đã hy sinh:
1. Trần Kim Chi (chồng)
2. Trần Kim Phượng (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Trần Kim Phi (con)
Đảng và Nhà nước đã tặng thưởng Mẹ: Huân chương Quyết thắng hạng Nhất, Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhì, Huy chương Vì sự nghiệp giải phóng Phụ nữ. Năm 1995, Mẹ được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngành Bưu điện đã trao tặng Mẹ Huy chương Vì sự nghiệp Bưu điện.

(nguồn: congdoanbdvn.org.vn)