Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Dothichac
Mẹ Đỗ Thị Chắc
Dothimui
Mẹ Đỗ Thị Mùi
Dothitrung
Mẹ Đỗ Thị Trung
Damthila
Mẹ Đàm Thị Lá
Daothidong
Mẹ Đào Thị Đồng
Daothiut
Mẹ Đào Thị Út
Daothidinh
Mẹ Đào Thị Đính
No-person-img
Mẹ Đào Thị Ngoạt
Phamthixinh MẸ PHẠM THỊ XINH
Năm sinh: 1932.
Nguyên quán: xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
 Xuất thân từ một gia đình bần nông, bị áp bức bóc lột, mẹ Phạm Thị Xinh sớm giác ngộ cách mạng. Chồng và hai con của Mẹ tham gia công tác cách mạng, riêng Mẹ đã tích cực tham gia nuôi giấu, bảo vệ cán bộ, chiến sĩ trong suốt hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.
 Chồng và hai con của Mẹ anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1.  Liệt sỹ Đinh Văn Hai     (chồng)
2.  Liệt sỹ Đinh Văn Ngói   (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3.  Liệt sỹ Đinh Văn Phố     (con)
Trong đó có một người con là liệt sĩ Bưu điện.
 Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)