Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Tranthitang1
Mẹ Trần Thị Tang
Tranthitam
Mẹ Trần Thị Tâm
Tranthitang
Mẹ Trần Thị Tăng
No-person-img
Mẹ Trần Thị Thảo
Tranthitham
Mẹ Trần Thị Thắm
Tranthithin
Mẹ Trần Thị Thìn
No-person-img
Mẹ Trần Thị Thông
No-person-img
Mẹ Trần Thị Thông
Phamthitue MẸ PHẠM THỊ TUỆ
Năm sinh: 1908.
Nguyên quán: xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.
Trú quán: xã Hoà Phát, huyện Hoà Vang, TP. Đà Nẵng.

 

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, mẹ Phạm Thị Tuệ tham gia hoạt động cách mạng, nuôi cán bộ, bộ đội hoạt động tại địa phương.
 Mẹ đã động viên các con theo cha lên đường đánh giặc cứu nước. Khi chồng và con lần lượt hy sinh, Mẹ vẫn sống mẫu mực cho đến lúc qua đời (1964).
  Mẹ Phạm Thị Tuệ có chồng và hai con là liệt sĩ:
1. Liệt sỹ Hoàng Định Ngô      (chồng)         
2. Liệt sỹ Hoàng Tấc Hiệu        (con);  - Liệt sĩ Bưu điện
3. Liệt sỹ Hoàng Tấc Tú             (con)
 Trong đó anh Hoàng Tấc Hiệu là liệt sĩ Bưu điện.
 Mẹ đã được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)