Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthilinh
Mẹ Nguyễn Thị Linh
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Luận
Nguyenthimai1
Mẹ Nguyễn Thị Mại
Nguyenthimoi
Mẹ Nguyễn Thị Mới
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Màu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Mão Mão
Nguyenthimua
Mẹ Nguyễn Thị Mùa
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Mười
Phamthitram MẸ PHẠM THỊ TRẦM
Năm sinh: 1922.
Nguyên quán: xã Bình Chánh, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
Trú quán: xã Bình Chánh, Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, gia đình mẹ Phạm Thị Trầm là cơ sở cách mạng; Mẹ tham gia tiếp tế lương thực và che giấu cán bộ, làm liên lạc.
 Trong cuộc sống khó khăn, Mẹ tần tảo nuôi dạy con trưởng thành. Mẹ đã tiễn chồng và động viên con lên đường thoát ly hoạt động cách mạng, đánh giặc cứu nước. Ở nhà, Mẹ gắn bó với quê hương, làng xóm, tiếp tục tham gia hoạt động cách mạng và luôn phát huy phẩm chất cao quý của người Mẹ Việt Nam.
 Chồng và người con độc  nhất của Mẹ đã hy sinh:
1. Liệt sỹ Lê Tấn Quế       (chồng)
2.L Lê Tấn Thọ        (con) - Liệt sĩ Bưu điện
Con của Mẹ là liệt sĩ Bưu điện.
 Trân trọng công lao của Mẹ và sự hy sinh cao cả của chồng và con Mẹ, Nhà nước phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)