Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Daothidong
Mẹ Đào Thị Đồng
Daothiut
Mẹ Đào Thị Út
Daothidinh
Mẹ Đào Thị Đính
No-person-img
Mẹ Đào Thị Ngoạt
No-person-img
Mẹ Đào Thị Thinh
Daothitrung
Mẹ Đào Thị Trung
Dinhthibay
Mẹ Đinh Thị Bảy
Dinhthikia
Mẹ Đinh Thị Kia
Phamthitien MẸ PHẠM THỊ TIỂN

Năm sinh: 1924.
Nguyên quán: xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, mặc dù kẻ thù o ép, khủng bố, mẹ Phạm Thị Tiển dũng cảm nuôi giấu cán bộ, thương binh, tham gia và vận động bà con đấu tranh với địch. Mẹ đã nuôi dạy các con trưởng thành và động viên các con lên đường tham gia công tác cách mạng.  Ba người con của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Liệt sỹ Trần Văn Niên          (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
2. Liệt sỹ Trần Thị Bẹp             (con);
3. Liệt sỹ Trần Văn Ánh            (con).
Trong đó có một con là liệt sĩ Bưu điện.  Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)