Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthixuyen22
Mẹ Nguyễn Thị Xuyến
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Yên
PhanThiANa
Mẹ Phan Thị A Na
Phanthibai
Mẹ Phan Thị Bài
Phanthichau
Mẹ Phan Thị Châu
Phanthiduoc
Mẹ Phan Thị Dước
No-person-img
Mẹ Phan Thị Diệm
Phanthikim
Mẹ Phan Thị Kim
Phamthitha MẸ PHẠM THỊ THÀ

Năm sinh: 1931.
Nguyên quán: xã Bình Hoàng Tây, Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
Trú quán: xã Bình Hoàng Tây, Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Năm 1947, mới 16 tuổi, mẹ Phạm Thị Thà đã tình nguyện gia nhập đội nữ dân quân xã. Sau đó Mẹ trở thành cán bộ giao liên Huyện ủy Cao Lãnh. Nhiều lần Mẹ mang tài liệu từ huyện xuống xã, bị bọn địch bao vây, Mẹ vẫn bình tĩnh mưu trí thoát hiểm. Mẹ còn được phân công làm ám hiệu báo tin giặc càn vào cứ; cất giấu giấy mực nhà in, giữ lương thực, thực phẩm cho cách mạng. Chòi lá của Mẹ là trạm giao liên của Huyện ủy Cao Lãnh. Năm 1968, Mẹ nuôi giấu một cán bộ bị thương suốt 3 tháng. Hai lần pháo địch bắn cháy nhà, nhưng Mẹ vẫn kiên trì bám trụ. Cùng chồng vừa hoạt động vừa nuôi các con khôn lớn. Tất cả bảy người con của Mẹ đều tham gia cách mạng, ba người con của Mẹ đã anh dũng hy sinh:
1. Liệt sỹ Lê Văn Mân       (chồng)
2. Liệt sỹ Lê Hoàng Minh   (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Liệt sỹ Lê Minh Trí         (con)
Anh Lê Hoàng Minh là giao liên tỉnh đã hy sinh trên đường đưa cán bộ an dưỡng về chiến khu Động Cát là liệt sĩ Bưu điện.  Mẹ Phạm Thị Thà đã gần 30 năm tuổi Đảng, đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)