Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Tranthilua
Mẹ Trần Thị Lụa
Tranthimau
Mẹ Trần Thị Màu
Tranthitang1
Mẹ Trần Thị Tang
Tranthitam
Mẹ Trần Thị Tâm
Tranthitang
Mẹ Trần Thị Tăng
No-person-img
Mẹ Trần Thị Thảo
Tranthitham
Mẹ Trần Thị Thắm
Tranthithin
Mẹ Trần Thị Thìn
Phamthitam MẸ PHẠM THỊ TÁM

Năm sinh: 1914.
Nguyên quán: xã An Nhơn, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.
Trú quán: xã An Nhơn, Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Kháng chiến hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng
Chồng Mẹ (ông Lê Văn Huế) sớm tham gia cách mạng. Vừa nuôi con, mẹ Phạm Thị Tám vừa làm giao liên ở địa phương. Đêm đến, một mình Mẹ xuôi ngược dòng sông Tiền chuyển giao thư, tài liệu cho bộ đội. Địch biết Mẹ hoạt động cho cách mạng nhưng không tài nào bắt được. Biết gia đình Mẹ nghèo, chúng đem tiền bạc mua chuộc, nhưng vẫn không lay chuyển được Mẹ. Nhiều lần Phòng Nhì huyện Đức Tôn vây khám nhà, Mẹ bình tĩnh mưu trí bảo vệ an toàn cán bộ và tài liệu.  Bốn con đến tuổi trưởng thành, Mẹ đều cho thoát ly. Từ năm 1967-1970, ba người con của Mẹ đã anh dũng hy sinh:
1. Liệt sỹ Lê Thị Kim Anh          (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Lê Kim Sanh               (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Liệt sỹ Lê Kim Dơn                (con)
Anh Lê Kim Sanh là cán bộ giao liên hy sinh trong một trận càn của giặc. Chị Lê Thị Kim Anh công tác giao liên với Mẹ đã hy sinh tại nhà giam Sa Đéc. Các con của Mẹ hy sinh khi cách mạng chưa thành công, nén chịu mất mát hy sinh, Mẹ tiếp tục công tác.  Với công lao to lớn ấy, Mẹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba và được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)