Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Lethituoi
Mẹ Lê Thị Tuôi
Lethivi
Mẹ Lê Thị Vĩ
LuongThiBa
Mẹ Lương Thị Ba
Luongthibui
Mẹ Lương Thị Bùi
Luuthimau
Mẹ Lưu Thị Mầu
No-person-img
Mẹ Lưu Thị Tỉn
Luuthithuan
Mẹ Lưu Thị Thuận
Maithilung
Mẹ Mai Thị Lũng
Phamthilu MẸ PHẠM THỊ LỰ

Năm sinh: 1920.
Nguyên quán: xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, mẹ Phạm Thị Lự là cán bộ phụ nữ, làm công tác binh vận. Trong thời bình Mẹ đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quê hương.  Mẹ Phạm Thị Lự có ba con liệt sĩ:
1.Nguyễn Thị Phụng         (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Nguyễn Hứu Hoà         (con)
3. Nguyễn Hứu Gần         (con)
Trong đó một liệt sĩ Bưu điện là chị Nguyễn Thị Phụng.  Tháng 12-1994, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)