Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Daothidinh
Mẹ Đào Thị Đính
No-person-img
Mẹ Đào Thị Ngoạt
No-person-img
Mẹ Đào Thị Thinh
Daothitrung
Mẹ Đào Thị Trung
Dinhthibay
Mẹ Đinh Thị Bảy
Dinhthikia
Mẹ Đinh Thị Kia
No-person-img
Mẹ Đinh Thị Mực
Dinhthingang
Mẹ Đinh Thị Ngãng
Phamthigiau MẸ PHẠM THỊ GIÀU
Năm sinh: 1930.
Nguyên quán: xã Yên Bình, Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.
Trú quán: xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mẹ Phạm Thị Giàu liên tục tham gia công tác cách mạng: Năm 1947 - 1953 là cán bộ phụ nữ xã; năm 1954 - 1960 công tác tại Thị ủy và làm giao liên từ Gò Công lên Mỹ Tho, bị địch bắt cầm tù. Năm 1961, ra tù Mẹ lại tiếp tục hoạt động tại địa phương. Từ năm 1963-1966 làm Hội trưởng Hội Phụ nữ huyện Gò Công Tây, tháng 9-1968 làm ủy viên dự khuyết Huyện ủy huyện Gò Công Tây. Năm 1962 Mẹ lại bị địch bắt cầm tù, sau khi ra tù, Mẹ hoạt động hợp pháp cho đến ngày miền Nam giải phóng. Năm 1975 Mẹ là Hội trưởng Hội Phụ nữ thị xã Gò Công. Năm 1977 công tác tại Ủy ban Bảo vệ bà mẹ -trẻ em tỉnh. Hiện nay Mẹ đã nghỉ hưu.
Người con độc nhất của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Phạm Minh Hoàng - Liệt sĩ Bưu điện.
Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)