Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Năm
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Năm
Nguyenthinam12
Mẹ Nguyễn Thị Năm
Nguyenthinga
Mẹ Nguyễn Thị Nga
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Rạnh
Nguyenthisa
Mẹ Nguyễn Thị Sa
Nguyenthisanh
Mẹ Nguyễn Thị Sanh
Nguyenthisau
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
Nguyenthity1 MẸ NGUYỄN THỊ TÝ
Năm sinh: 1914.
Nguyên quán: xã Hàm Liên, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.
Trú quán: xã Hàm Liên, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, mẹ Nguyễn Thị Tý làm công tác tiếp tế, nuôi giấu cán bộ. Trong kháng chiến chống Mỹ, Mẹ làm cơ sở mật, là chiến sĩ quân báo thầm lặng, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều lần Mẹ phải vào tù, bị địch đánh đập, tra tấn tàn nhẫn. Không chỉ làm tròn trách nhiệm của người đảng viên. Mẹ còn làm tròn bổn phận của người vợ, người mẹ, để chồng, con Mẹ yên tâm tham gia hoạt động cách mạng.
1. Liệt sỹ Nguyễn Chim             (chồng)
2. Liệt sỹ Nguyễn Thị Liến         (con) - Liệt sĩ Bưu điện
3. Liệt sỹ Nguyễn Văn Được      (con)
 Ông Nguyễn Chim, chồng Mẹ (sinh 1920) tham gia hoạt động từ năm 1945, hy sinh tháng 9-1957 tại Giếng Ếch – Núi Một.
Chị Nguyễn Thị Liến (sinh năm 1941) thoát ly tháng 01-1965, công tác tại Ban Hành lang của tỉnh Bình Thuận (B7). Trong trận chống địch càn quét ở Hàm trí ngày 03-9-1967, chị đã hy sinh.
 Anh Nguyễn Văn Được (sinh 1947) là chiến sĩ của bộ đội Hoành Sơn (D 428). Anh hy sinh ngày 12-9-1967 tại chiến trường khu Lê.
 Ghi nhận công lao và sự hy sinh mất mát của mẹ và gia đình, Nhà nước đã phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)