Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Doanthicanbentre
Mẹ Đoàn Thị Cần
No-person-img
Mẹ Đoàn Thị Chữ
Doanthichia
Mẹ Đoàn Thị Chĩa
No-person-img
Mẹ Đoàn Thị Chuộng
Doanthigang
Mẹ Đoàn Thị Gắng
No-person-img
Mẹ Đoàn Thị Mấn
Doanthithiet
Mẹ Đoàn Thị Thiết
Buithide1
Mẹ Bùi Thị Đê
Nguyenthituoi MẸ NGUYỄN THỊ TƯƠI
Năm sinh: 1931.
Nguyên quán: xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.
Trú quán: xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.

 

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng

Mẹ Nguyễn Thị Tươi có chồng và hai con là liệt sĩ Bưu điện, trong đó chồng Mẹ (ông Võ Văn Tặng), hy sinh năm 1970 là liệt sĩ Bưu điện.
Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Mẹ là Hội viên Hội Mẹ chiến sĩ. Mẹ đã tích cực tham gia các hoạt động cách mạng như: đưa đón, che giấu, nuôi dưỡng cán bộ, làm liên lạc cho bộ đội…Mẹ bị địch bắt, tra hỏi nhưng chúng không hề nhận được một lời khai của mẹ.
 Mẹ đã cống hiến cho sự nghiệp giải dân tộc người chồng và hai người con thân yêu của mình.
1. Liệt sỹ Võ Văn Tặng    (chồng) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Võ Văn Hai       (con)
3. Liệt sỹ Võ Văn Ba        (con)
Ngày 17-12-1994, mẹ được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.
(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)