Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Năm
Nguyenthinam12
Mẹ Nguyễn Thị Năm
Nguyenthinga
Mẹ Nguyễn Thị Nga
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Rạnh
Nguyenthisa
Mẹ Nguyễn Thị Sa
Nguyenthisanh
Mẹ Nguyễn Thị Sanh
Nguyenthisau
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
Nguyenthisau14
Mẹ Nguyễn Thị Sáu
Nguyenthitu14 MẸ NGUYỄN THỊ TƯ

Năm sinh: 1914.
Nguyên quán: xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Trú quán: xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Độc lập hạng Ba
Huân chương Kháng chiến hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng 
Hoàn cảnh gia đình mẹ Nguyễn Thị Tư rất nghèo. Mẹ phải đi làm thuê để nuôi sáu người con. Chồng Mẹ tham gia cách mạng thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ và đã hy sinh năm 1967. Ba người con thân yêu của Mẹ cũng tham gia cách mạng thì hai người  hy sinh và một người là thương binh.
1. Liệt sỹ Trần Văn Hiển        (chồng)
2. Liệt sỹ Trần Văn Vi            (con)
3. Liệt sỹ Trần Văn Bèo         (con)
Đến năm 1970, Mẹ bị đich bắt tù 12 tháng ở khám lớn Vĩnh Long. Trong thời gian ở tù, Mẹ vẫn móc nối hoạt động cách mạng, nên bị quân địch đánh đập dã man, nay là thương binh hạng 4/4.
 Mẹ là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ủy viên Ban chấp hành Hội phụ nữ xã Bình Minh. Đến năm 1977 do thương tật, sức khoẻ kém Mẹ đã được nghỉ.
 Mẹ đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, Huân chương Kháng chiến hạng Ba và được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)