Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Luận
Nguyenthimai1
Mẹ Nguyễn Thị Mại
Nguyenthimoi
Mẹ Nguyễn Thị Mới
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Màu
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Mão Mão
Nguyenthimua
Mẹ Nguyễn Thị Mùa
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Mười
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Minh Chớ
No-person-img MẸ NGUYỄN THỊ TƯ
Năm sinh: 1910.
Nguyên quán: xã Hoà Thành, huyện tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã Hoà Thành, huyện tuy Hoà, tỉnh Phú Yên.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
 Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ anh dũng của dân tộc, mặc dù trong hoàn cảnh luôn bị kẻ thù o ép kìm kẹp, khủng bố, từ năm 1965 cho đến khi cuộc kháng chiến chống Mỹ toàn thắng mẹ Nguyễn Thị Tư vẫn tích cực tham gia hoạt động công tác cách mạng; Mẹ đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.
Mẹ có ba người con anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc:
1. Liệt sỹ Trần Thị Riêng       (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Trần Tựa               (con)
3. Liệt sỹ Trần tính                (con)
Trong đó có một con là liệt sĩ Bưu điện.
 Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)