Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Luuthithuan
Mẹ Lưu Thị Thuận
Maithilung
Mẹ Mai Thị Lũng
No-person-img
Mẹ Mai Thị Ngọc
Maithiquyen
Mẹ Mai Thị Quyên
Maithithao
Mẹ Mai Thị Thao
Maithiviet
Mẹ Mai Thị Viết
Ngothilien
Mẹ Ngô Thị Liền
Ngothidinh
Mẹ Ngô Thị Dính
Nguyenthitu MẸ NGUYỄN THỊ TƯ
Năm sinh: 1923.
Nguyên quán: xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ.
Trú quán:  xã Thuận Hưng, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Như bao người phụ nữ khác, Mẹ Nguyễn Thị Tư là người tần tảo, bình dị, hết mực  thương yêu lo lắng cho chồng cho con, gắn bó với làng quê lối xóm. Mẹ cùng với  gia đình vận động bà con đóng góp, tiếp tế lương thực nuôi quân và tham gia các phong trào đấu tranh với địch.
 Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người con gái độc nhất của Mẹ - chị  Nguyễn Thị Có - Liệt sĩ Bưu điện là Tiểu đội trưởng Ban Giao bưu vận khu Tây Nam Bộ hy sinh tháng 7-1970 trên đường đi công tác.
 Ngày 17-12-1994, mẹ Nguyễn Thị Tư được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)