Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Hoàng Thị Cốn
Hoangthimao
Mẹ Hoàng Thị Mao
Huynhthiduong
Mẹ Huỳnh Thị Đương
No-person-img
Mẹ Huỳnh Thị Điền
No-person-img
Mẹ Huỳnh Thị Điểm
Huynhthiba
Mẹ Huỳnh Thị Ba
Mehuynhthibinh
Mẹ Huỳnh Thị Bình
No-person-img
Mẹ Huỳnh Thị Cúc
No-person-img MẸ NGUYỄN THỊ TÂM

Năm sinh: 1900.
Nguyên quán: xã Phú túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.
Trú quán: xã Phú túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong kháng chiến chống Pháp, mẹ Nguyễn Thị Tâm tham gia vào Hội Mẹ chiến sĩ. Năm 1947, Mẹ cùng hai người con thoát ly tham gia cách mạng.  Năm 1954, Mẹ trở lại quê hương tham gia đấu tranh chính trị chống lập ấp chiến lược và đấu tranh trực diện với địch. Trong thời gian hoạt động, Mẹ bị địch bắt giam và tra tấn dã man, nhưng Mẹ vẫn không hề khai báo, địch buộc phải trả tự do cho Mẹ.  Cả hai người con của Mẹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc:
1. Liệt sỹ Cao Văn Phó             (con) - Liệt sĩ Bưu điện
2. Liệt sỹ Nguyễn Văn Phát       (con).
trong đó anh Cao Văn Phó là cán bộ giao bưu, hy sinh trên đường đi công tác, là liệt sĩ Bưu điện.   Năm 1985, do tuổi cao sức yếu Mẹ đã qua đời.  Với những công lao đó, Nhà nước đã truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)