Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Đáo
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Đương
Phamthibay
Mẹ Phạm Thị Bảy
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Bơi
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Cay
Phamthicam
Mẹ Phạm Thị Cầm
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Chưng
Phamthidu1
Mẹ Phạm Thị Dữ
No-person-img MẸ NGUYỄN THỊ LÙNG

Năm sinh: 1918.
Nguyên quán: xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.
Trú quán: xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Huân chương Kháng chiến hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng
 Sinh ra và lớn lên ở vùng quê giàu truyền thống cách mạng, Mẹ Nguyễn Thị Lùng sớm giác ngộ cách mạng. Mẹ tham gia đào hầm nuôi giấu cán bộ, vận động bà con đóng góp lương thực, tiền bạc chuyển cho các chiến sĩ. Mẹ động viên các con của Mẹ lên đường ra trận. Mẹ ở nhà vừa làm công tác cách mạng vừa động viên các con yên tâm đánh giặc và tin tưởng vào sự thắng lợi của cách mạng. Các con của Mẹ đã anh dũng hy sinh:
1. Nguyễn Thị Thành                       (con) - Liệt sĩ Bưu điện;
2. Nguyễn Văn Lãnh                       (con);
3. Trần Văn Nu                               (con).
Đó là nỗi mất mát lớn lao nhưng Mẹ vẫn kiên trung tiếp tục làm công tác tiếp tế, nuôi giấu cán bộ. Mẹ gắn chặt đời mình với cách mạng cho đến ngày đất nước hoàn toàn giải phóng.Mẹ được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba và được phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)