Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Phamthidao
Mẹ Phạm Thị Đạo
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Đáo
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Đương
Phamthibay
Mẹ Phạm Thị Bảy
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Bơi
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Cay
Phamthicam
Mẹ Phạm Thị Cầm
No-person-img
Mẹ Phạm Thị Chưng
Nguyenthilinh MẸ NGUYỄN THỊ LINH

Năm sinh: 1917.
Nguyên quán: xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.
Trú quán: xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

Hình thức khen thưởng

Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc sống đời thường, mẹ Nguyễn Thị Linh sống rất mẫu mực, luôn thể hiện đức tính phẩm chất của người mẹ Việt Nam. Mẹ Nguyễn Thị Linh có một người con gái độc nhất là chị Nguyễn Thị Hường, đã hy sinh cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, là liệt sĩ Bưu điện.Tháng 12-1996, Mẹ đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)