Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Nguyenthide
Mẹ Nguyễn Thị Đề
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đức
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đích
Nguyenthidong
Mẹ Nguyễn Thị Đông
Nguyenthidieu
Mẹ Nguyễn Thị Điều
Nguyenthidiep
Mẹ Nguyễn Thị Điệp
Nguyenthidoa
Mẹ Nguyễn Thị Đoa
Nguyenthiben
Mẹ Nguyễn Thị Bển
Nguyenthilich MẸ NGUYỄN THỊ LỊCH

Năm sinh: 1907.
Nguyên quán: Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.
Trú quán: xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Mẹ Huân chương Độc lập hạng Ba
Quá trình tham gia cách mạng
Trong hai cuộc kháng chiến, gia đình mẹ Nguyễn Thị Lịch là cơ sở của cách mạng. Nhiều cán bộ đến và đi trên những chuyến công tác đều an toàn.  Những năm tháng gay go ác liệt, Mẹ đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách để đảm bảo an toàn cơ sở cách mạng. Căn nhà của Mẹ trở thành địa điểm bí mật của Ban Quân khí Tỉnh đội, huyện đội Hoài Nhơn. Mẹ còn tham gia vào các phong trào đấu tranh chính trị: chống càn, chống khủng bố, chống dồn dân lập ấp chiến lược.  Theo lời Mẹ dạy, các con cháu lần lượt lên đường làm Cách mạng. Chồng Mẹ cùng hai người con, một cháu ngoại đã hy sinh cho Tổ quốc; Mẹ nhớ nhất đứa cháu ngoại Mẹ nuôi từ bé - Nguyễn Thị Tê là liệt sĩ Bưu điện:
1. Lê Cầm                    (chồng)
2. Lê Tham                   (con)
3. Lê Thành Xâm          (con)
4. Nguyễn Thị Tê          (cháu ngoại) - Liệt sĩ Bưu điện.
Ghi nhận đóng góp to lớn ấy, Nhà nước tặng thưởng Mẹ Huân chương Độc lập hạng Ba và phong tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)