Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Đích
Nguyenthidong
Mẹ Nguyễn Thị Đông
Nguyenthidieu
Mẹ Nguyễn Thị Điều
Nguyenthidiep
Mẹ Nguyễn Thị Điệp
Nguyenthidoa
Mẹ Nguyễn Thị Đoa
Nguyenthiben
Mẹ Nguyễn Thị Bển
Nguyenthibon
Mẹ Nguyễn Thị Bổn
No-person-img
Mẹ Nguyễn Thị Bìa
Nguyenthilan1 MẸ NGUYỄN THỊ LAN

Năm sinh: 1926.
Nguyên quán: xã Đại Điền, huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre.
Nguyên quán: phường 11, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trước khi thoát ly mẹ Nguyễn Thị Lan đã tham gia hoạt động cách mạng như nuôi giấu cán bộ trong những ngày gian khổ trước ngày đồng khởi. Năm 1960 chồng Mẹ hy sinh cũng là lúc Mẹ thoát ly làm công tác Phụ nữ xã Đại Điền. Là Đảng viên Đảng Công sản Việt Nam, năm 1963 Mẹ được Đảng phân công làm công tác binh vận tại huyện Thạnh Phú. Đến năm 1965, Mẹ được điều động về cơ quan binh vận Trung ương cục miền Nam và phân công về phụ trách nữ biệt động Sài Gòn tại nội thành.  Năm 1971 do cơ sở bị lộ, Mẹ bị địch bắt tra tấn dã man, nhưng vẫn giữ vững khí tiết cách mạng. Do sức yếu lại bị nhiều đòn tra tấn của địch nên Mẹ đã hy sinh tại Tổng nha cảnh sát Sài Gòn năm 1971 (nay vẫn chưa tìm được hài cốt của Mẹ). Con trai Mẹ là anh Lê Hoàng Chiến (Hậu) cũng hy sinh năm 1971, là liệt sĩ Bưu điện:
1. Mẹ Nguyễn Thị Lan;
2. Lê Văn Cương            (chồng)
3. Lê Hoàn Chiến            (con) - Liệt sĩ Bưu điện
Tháng 4-1997, Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: Congdoanbdvn.org.vn)