Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Luongthibui
Mẹ Lương Thị Bùi
Luuthimau
Mẹ Lưu Thị Mầu
No-person-img
Mẹ Lưu Thị Tỉn
Luuthithuan
Mẹ Lưu Thị Thuận
Maithilung
Mẹ Mai Thị Lũng
No-person-img
Mẹ Mai Thị Ngọc
Maithiquyen
Mẹ Mai Thị Quyên
Maithithao
Mẹ Mai Thị Thao
No-person-img MẸ NGUYỄN THỊ GIÚT
Năm sinh: 1910.
Nguyên quán: xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.
Trú quán: xã An Định, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Hình thức khen thưởng
Danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng
Quá trình tham gia cách mạng
Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trường kỳ anh dũng của dân tộc, mặc dù trong hoàn cảnh luôn bị địch o ép, khủng bố những người yêu nước, Mẹ Nguyễn Thị Giút vẫn tích cực đóng góp sức người, sức của phục vụ kháng chiến. Người con độc nhất của Mẹ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc là Nguyễn Quỳ - Liệt sĩ Bưu điện.
Ngày 24-4-1995, Nhà nước truy tặng Mẹ danh hiệu cao quý Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

(Nguồn: congdoanbdvn.org.vn)